Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj

EU-lenta

Naziv projekta: "Unapređenje poslovnih procesa Lož Metalpres d.o.o. informacijsko komunkacijskom tehnologijom"

Kod projekta: KK.03.2.1.19.1337

Naziv korisnika: Lož Metalpres d.o.o. A. Muhvića 52, 51303 Plešce

Ukupna vrijednost projekta: 911.875,00 HRK

EU bespovratna sredstva: 510.650,00 HRK

Projekt je sufinanciran iz: Europskog fonda za regionalni razvoj

Razdoblje provedbe projekta: 18.06.2020. – 18.12.2020.

Kontakt osoba: Roberto Kocman, direktor

Svrha projekta: jačanje tržišne pozicije tvrtke Lož Metalpres kroz povećanje konkurentnosti te povećanje učinkovitosti poslovanja ulaganjem u informacijsko komunikacijsku tehnologiju

Cilj projekta: nabava i implementacija ERP sustava u poslovanju Lož Metalpres d.o.o.

Aktivnosti projekta:

  • Nabava opreme (softver)
  • Upravljanje projektom
  • Promidžba i vidljivost

Očekivani rezultati projekta:

  • Unapređenje 6 poslovnih procesa
  • Povećani prihod od prodaje za 10%
  • Privatna ulaganja koja odgovaraju javnoj potpori poduzećima
INFORMACIJE O PROJEKTU

Projekt "Unapređenje poslovnih procesa Lož Metalpres d.o.o. informacijsko komunkacijskom tehnologijom", kod projekta: KK.03.2.1.19.1337 provodi Lož Metalpres d.o.o. iz Plešca

Kontakt osobe za više informacija: roberto.kocman@loz-metalpres.hr.

KONTAKTI POSREDNIČKIH TIJELA

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja

Ulica grada Vukovara 78

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 01 6106 111

Email: javnost@mingor.hr

Web: gospodarstvo.gov.hr

Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije

Ksaver 208

10000 Zagreb, Hrvatska

Tel: +385 1 488 10 15

Email: press@hamagbicro.hr

Web: www.hamagbicro.hr

Za više informacija o EU fondovima posjetite: strukturnifondovi.hr.

Sadržaj materijala isključiva je odgovornost poduzeća Lož Metalpres d.o.o. iz Plešca