Usadni jezičak

Uporaba u starim tipovima prozora i za zamjenu!

    1. Dubina ugradnje 25 mm
    2. Širina potrebnog utora 5 mm