Elegant spona

  1. predviđena za ugradnju u kuhinjske elemente
  2. horizontalno i vertikalno podešavanje vratiju kuhinjskih elemenata
  3. potreban utor za učvršćenje spone u vratima fi 35 x 14 mm