Zaboravili ste korisničko ime?

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta: Certifikacija medicinskih proizvoda poduzeća LOŽ-METALPRES d.o.o.
Kod projekta: KK.03.2.1.12.0002

Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj
Naziv projekta: „Unapređenje poslovnih procesa Lož Metalpres d.o.o. informacijsko komunkacijskom tehnologijom"
Kod projekta: KK.03.2.1.19.1337

EU Fondovi: Projekt sufinancira Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj Naziv projekta: Certifikacija medicinskih proizvoda poduzeća LOŽ-METALPRES d.o.o. Kod projekta: KK.03.2.1.12.0002

Lož Metalpres | Hamag EU ESIF

Obavjesti

TOP